Stora segerstad naturbruksgymnasium verkar tro att jag har gått där… De bjuder mig på hundraårsjubileum… Skickar tom en klasslista där jag är med…. Skall jag gå?