Görans pappa var frånvarande men vikten av att surra lasten lämnade starka spår