Under promise, over deliever… Inget för Jehovas vittnen… När de sen visar sig att platserna i himlen är begränsade… Lättare att få en Håkanbiljett!