Upvoted: Översatte “Tänd ett ljus” till engelska. via /r/unket


Översatte “Tänd ett ljus” till engelska.
https://ift.tt/2WtbbFG

Submitted July 17, 2020 at 05:22PM by didtrowie
via reddit https://ift.tt/32vogCc