Att Man Ingenting Vet – SVENNE RUBINS (Congrats 40 years!)